bolig

Nu går vi i gang med at nedrive blokke

Brabrand Boligforening går nu i gang med at nedrive de første boligblokke i Gellerupparken. De tre blokke, som har været hjem for 192 familier, skal nedrives for at skabe plads til en ny bygade og et nyt kommunalt byggeri, som skal huse op mod 1.000 arbejdspladser.

Alle tre blokke vil være revet ned ved udgangen af 2014.

De to beboere, som hidtil har blokeret for nedrivning af to af boligblokke, har valgt at fraflytte deres bolig i august i år, og projektet kan derfor gennemføres som planlagt. I den forbindelse har de to beboere frafaldet deres anke til Vestre Landsret.

”Det er en umådelig lettelse for beboerne i Gellerup og for Brabrand Boligforening, at vi nu kan se frem til at realisere de første skridt i helhedsplanen. De tre blokke har stået næsten tomme siden foråret og har bidraget til at skabe utryghed i området. Den utryghed forsvinder nu” udtaler Brabrand Boligforenings direktør Keld Laursen.

Nedrivningen er planlagt, så den skaber mindst mulig gene for beboerne. Når de indvendige materialer fra bl.a. gulve og køkkener er fjernet, nedtages betonen element for element, inden den køres bort og knuses til genanvendelse.

Nedrivningen af blokkene og etableringen af det nye vejnet er de første synlige tegn på, at den Helhedsplan for Gellerup, som har været drøftet og planlagt i årevis, nu bliver realiseret.

Med nedrivningen indledes realiseringen af en historisk stor helhedsplan, som skal omdanne Gellerup fra et udsat boligområde til en attraktiv international bydel i Aarhus. Forandringen vil ske over en længere årrække, men de første nye byggerier skal stå færdige i 2017. Gellerup går nu ind i en spændende periode, hvor den fysiske indsats vil gå hånd i hånd med en omfattende boligsocial indsats

”Spændende arkitektur og ny infrastruktur kan ikke gøre det alene, men sammen med en social indsats er det vores mål, at Gellerupområdet i fremtiden skal ligne resten af Aarhus hvad angår beskæftigelse , kriminalitet og uddannelse. Det er ambitiøse mål, og jeg er glad for, at vi omsider kan indlede arbejdet i stedet for blot at tale om det” slutter Keld Laursen.

De fysiske arbejder omfatter i første omgang et nyt vejnet, en ny bypark og et nyt kontorbyggeri for 1.000 kommunale arbejdspladser. Desuden planlægges nye beboerhuse, en ny ungdomsby, etablering af en science højskole og en ny erhvervsby langs Åby Ringvej m.v.

Yderligere oplysninger

Adm. direktør Keld Laursen, mobil 2026 9302

 

Senest opdateret: 01-09-2014.

FIND DIN AFDELING

Find din afdeling i listen nedenfor:

info

info

helhedsplan gellerup