Nyt kollegie i Gellerup

Kollegie for iværksætteri
I det nordlige kvarter på Karen Blixens Boulevard opfører Brabrand Boligforening et nyt kollegie med 352 boliger fordelt på 1, 1½ og 2-værelses lejligheder til studerende med iværksætterdrømme.

Idéen med det nye kollegie er at skabe et iværksætterkollegie, hvor der er stort fokus på rum, der understøtter fællesskaber. Centrum for beboernes dagligdag bliver livet i fælleskøkkenerne og fællesrummene, herunder en række loungeområder. Bebyggelsen opføres i tegl, og ved hovedindgangen er der adgang til et iværksætter-område, hvor der kan opstå møder mellem beboerne og de driftige og kreative kræfter i bydelen og fra det øvrige Aarhus. Det skal være et sted, der indeholder en stemning af storby og en livlig puls. Et sted, hvor der kan skabes og fødes nye spændende idéer og forretningsmodeller.

 

Fællesskab, tryghed, åbenhed og hjemlighed
Kollegietiden er for mange en utrolig vigtig oplevelse. Man vælger ikke selv sine naboer, og hvor relationerne, som knyttes på studiet, måske er lidt ensidige og faglige, er man på kollegiet del af et mere sammensat socialt fællesskab. Derfor er sociale fællesskaber også i centrum for projektudviklingen. Målet er et kollegium, der inviterer til uformelle møder og sammenhold. Kollegiet skal danne en hjemlig ramme om et trygt og aktivt ungdomsliv. En ramme, der understøtter sociale fællesskaber og samtidig imødekommer den enkeltes behov for privatliv og ro.

Karréstrukturen danner grundlag for det nye kollegie. En struktur, der skaber en umiddelbar genkendelig og stærk identitet for kollegiet. Kollegiet samles om et stort afgrænset fælles gårdrum. Bygningen består af mindre enheder, og der ligger fællesrum spredt rundt i hele bygningen. Facaderne er forskellige, specielt ud mod gaden, så bygningen får en stærk urban karakter, hvor man får forskellige indtryk.

 

 

Faktaboks
Bygherre: Brabrand Boligforening
Vinderteam: Dansk Boligbyg, Sahl Arkitekter, Nord Architects, ArkPlan og D.A.I.
Opstart: 2017, forventes afsluttet 2019